Artistieke Toegankelijkheid

Creative Access/Aesthetics of Access

Waarom Artistieke Toegankelijkheid

Artistieke Toegankelijkheid is het op artistieke wijze inzetten van hulpmiddelen bij een voorstelling. Gebarentaal, audiodescriptie, visueel theater en titeling worden ingezet, niet alleen om de voorstelling toegankelijk te maken maar ook om deze artistiek te verrijken. Artistieke Toegankelijkheid versterkt diversiteit en biedt meer mensen een mogelijkheid om van kunst te genieten, kunst te ervaren en kunst te maken.

Artistieke Toegankelijkheid helpt theatermakers om hun voorstelling op een nieuwe manier te ontwikkelen waarbij gebarentaal, titeling, audiodescriptie en visueel theater als extra middelen gebruikt kunnen worden en het helpt theatermakers om hun voorstelling toegankelijker te maken voor alle soorten publiek. Het versterkt daarmee de interactie tussen maker en publiek. 

Iedere bezoeker kan op deze manier ervaren wat er op het podium gebeurt. Het gaat hierbij dus niet om statische ‘hulpmiddelen’ die aan een bestaande voorstelling worden toegevoegd. Artistieke Toegankelijkheid zelf is de artistieke inspiratiebron en vormt mede het uitgangspunt van een voorstelling. De ingezette middelen zijn hierdoor op een heel natuurlijke manier met het verhaal verweven en zorgen ervoor dat je als bezoeker een totaalervaring krijgt.

Voor acteurs biedt Artistieke Toegankelijkheid nieuwe manieren van communiceren, het inspireert het maakproces en acteurs krijgen meer 'tools' om mee te werken. Artistieke Toegankelijkheid vergroot de mogelijkheid om divers te werken als gezelschap, het biedt meer mogelijkheden om samen te werken met acteurs, makers of ontwerpers met een beperking.